Pierre DUPOUY

o
+ BEF 1765

x
Catherine TASTET

o
+ BEF 1765

 
 
 
DUPOUY
Joseph

o
 
+ BEF 1793
 

x 29.01.1765   
Tartas 
MORLAES
Anne

o 27.01.1744
Tartas 
+ > 1793
 

retour Index


TARTAS.GED - 31.08.2001