Raymond MATHIO

o ~ 1686
+ 5.09.1766 Tartas

x
Jeanne TAUSIET

o ~ 1706
+ 8.06.1774 Tartas

 
 
 
MATHIO
Jeanne

o ~ 1730
 
+ 12.08.1748
Tartas 

MATHIO
Pierre

o 3.06.1731
Tartas 
+
 

MATHIO
Marie

o 20.05.1732
Tartas 
+
 

MATHIO
Jeanne Marie

o 28.05.1733
Tartas 
+ 6.06.1741
Tartas 

MATHIO
Pierre

o 30.11.1734
Tartas 
+
 

MATHIO
Jean Daniel

o 14.11.1735
Tartas 
+ 14.07.1764
Tartas 

MATHIO
Jeanne

o 16.04.1737
Tartas 
+ 23.06.1746
Tartas 

MATHIO
Pierre

o 18.06.1739
Tartas 
+ 19.05.1742
Tartas 

MATHIO
Pierre

o 19.07.1740
Tartas 
+ 19.10.1749
Tartas 

MATHIO
Marie

o 1.07.1741
Tartas 
+ 7.08.1743
Tartas 

MATHIO
Thomas

o 1.07.1741
Tartas 
+
 

MATHIO
Marie

o 25.09.1742
Tartas 
+ 15.10.1743
Tartas 

MATHIO
Marguerite

o 26.12.1744
Tartas 
+
 

MATHIO
Jeanne

o 26.10.1745
Tartas 
+ 21.09.1747
Tartas 

x 14.09.1768   
Tartas 
x 18.01.1769   
Tartas 
FARGUES
Jeanne

o 5.05.1748
Tartas 
+
 

MALIBRAN
Pierre

o
 
+
 

retour Index


TARTAS.GED - 30.08.2001