Arnaud BARBERES
Madeleine TAUZIN              
Jean DUROU
Catherine CLAVIER              Antoine BARBERES

o 17.01.1777 Saint-Sever
+

x
9.02.1801
A-16051-
Françoise DUROU

o 24.02.1779
+


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

retour Index


TARTAS.GED - 31.08.2001